Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 94 НА РАССМОТРЕНИИ 94 РЕШЕНО 0

Барыын-Хемчик кожууннуң ЕДДС-тиң дыңнадыышкыны.

Последнее обновление: 18.07.2019

Хүндүлүг чонувус!
Агаар-бойдустуң бөгүн чаъстап хүнзээни-биле, хемнерниң суу улгаадып эгелээриниң айыылы бар. Ылаңгыя Хемчик, Алаш, Барлык, Аянгаты хемнерниң деңнели бодунуң эриин ажып, чурттакчы чонга айыылды тургузуп болур. Ынчангаш чурттакчы чонга болза дыңнадып каарывыс, хем чоогунга ажы-төлүңерни ойнатпайн көрүңер. Кадарчы малчыннарга мал-маганын хемден кежирбезин база дыңнадып тур бис. Балыкчыларга база кичээнгейлиг болурун сагындырдывыс!

Кожууннуң ЕДДС салбыры-биле харылзаажыр номер:
89232690822